Han som dro

NUCH Rajumas Akira Maar
«Markavokteren», «Kongen», «Skogvokteren», «Høvdingen» – kjært barn har mange navn. Og kjært barn var han. For meg i særdeleshet. Men også for de fleste andre som han møtte på sin ferd gjennom land og strand og fjell og skog og mark.